Back to top

MIVEL FOGLALKOZUNK?

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. a város szociális ellátásának két nagy tevékenységét látja el.
Fogyatékos emberek alap- és nappali ellátása: Önálló életvitelt támogató szolgáltatások (Támogató Szolgálat, Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata); Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás (4M Szolgálat, munkaerő-piaci szolgáltatás)
Hajléktalan embereket ellátó szociális intézménye: Utcai szociális szolgálat (tartósan utcán tartózkodó egyének ellátása); Átmeneti szállás (személyeknek az elhelyezése); Nappali melegedő (tartósan utcán élő emberek nappali ellátása); Éjjeli menedékhely (éjszakai szállás biztosítása); Háziorvosi szolgálat (hetente két alaklom); Hajléktalanok Otthona(idős hajléktalan emberek ellátása)

LEGFRISSEBB ESEMÉNYEK

A Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház a FÉHE Nonprofit Kft. Nappali Szolgálatával, valamint a Vas Megyei ÉFOÉSZ Egyesülettel együttműködve szervezte meg és bonyolította le 2017. október 12.-én az Esély Sportnapot. Az esemény helyszíne az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ tornaterme volt Szombathelyen.

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója.

Letöltés:

  FEB határozat.pdf

  FEHE Nonprofit Kft. 2016. évi beszámoló.pdf

  GVB. sz. határozat.pdf

NTP-CSSZP-M16

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésében 2016. tavaszán került kiírásra az NTP Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása (röviden: NTP-CSSZP-M-16) pályázat, melyre a Fogyatékosággal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft ...

SZOLGÁLTATÁSOK

A szervezet megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereket segítő szolgáltatásai közé a következő ellátási formák, illetve szolgáltatások tartoznak.

A hajléktalanság egy olyan társadalmi állapot, amellyel a hétköznapi életben mindennap találkozhatunk, bár nem biztos, hogy észre is vesszük.

Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (romák, gyermekek, hátrányos helyzetű településeken élők segítésére.

Szombathely városában szervezetünk évek óta szervezi a nehéz helyzetben lévő emberek foglalkoztatását. 

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. által benyújtott és megvalósított pályázatok.