Back to top

MIVEL FOGLALKOZUNK?

Tisztelt Hozzátartozók!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Határozata alapján Kolozsvár utcai Idős Otthonunkban azonnali hatállyal látogatási és intézményelhagyási tilalom került bevezetésre. Az intézkedést a csatolt határozat alapján hoztuk meg.

http://szocialisportal.hu/documents/10181/264348/42935-2_2020_EUIG_alairt.pdf/746c8353-a76b-6602-74a0-58cfeb48621e

(Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935-2/2020/EÜIG határozat)

 

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. a város szociális ellátásának két nagy tevékenységét látja el.
Fogyatékos emberek alap- és nappali ellátása: Önálló életvitelt támogató szolgáltatások (Támogató Szolgálat, Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata); Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás (4M Szolgálat, munkaerő-piaci szolgáltatás)
Hajléktalan embereket ellátó szociális intézménye: Utcai szociális szolgálat (tartósan utcán tartózkodó egyének ellátása); Átmeneti szállás (személyeknek az elhelyezése); Nappali melegedő (tartósan utcán élő emberek nappali ellátása); Éjjeli menedékhely (éjszakai szállás biztosítása); Háziorvosi szolgálat (hetente két alaklom); Hajléktalanok Otthona(idős hajléktalan emberek ellátása)

LEGFRISSEBB ESEMÉNYEK

Érvényes 2020. július 8. naptól, aZanati út 1. szám alatti illetve Kolozsvár utca 27. szám alatti telephelyeken

Prof. Dr.Kásler Miklós, Emberi Erőforrások Minisztere által 2020.07. 05.-án kiadott

  • „Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentése a szociális alapszolgáltatásokban, valamint a család-és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben”

valamint

  • „Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére” ...

 

Letöltés:
Látogatási rend 2020.07.08_.pdf

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

Letöltés:

adatkezelési tájékoztató_FÉHE_2020.07.21.pdf

Tisztelt érdeklődők!

Szervezetünk, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. A Magyar Vöröskereszt illetve az ÁNTSZ iránymutatást követve a következő intézkedéseket hozta a koronavírus megelőzésének érdekében:

SZOLGÁLTATÁSOK

A szervezet megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereket segítő szolgáltatásai közé a következő ellátási formák, illetve szolgáltatások tartoznak.

A hajléktalanság egy olyan társadalmi állapot, amellyel a hétköznapi életben mindennap találkozhatunk, bár nem biztos, hogy észre is vesszük.

Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (romák, gyermekek, hátrányos helyzetű településeken élők segítésére.

Szombathely városában szervezetünk évek óta szervezi a nehéz helyzetben lévő emberek foglalkoztatását. 

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. által benyújtott és megvalósított pályázatok.