Back to top

Közzététel

TÁJÉKOZTATÁS AZ OTTHONI SEGÍTÉS SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZÁMÁRA

Tájékoztatjuk az Otthoni Segítés Szolgáltatást igénybe vevő kedves ügyfeleinket, hogy a szolgáltatás Adatkezelési Tájékoztatóját módosítottuk.  Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az érintettek az Otthoni Segítés Szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy jövőbeli igénybe vevőjeként a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessenek.

 A Tájékoztató az Otthoni Segítés Szolgáltatás szolgáltatást igénybe vevő (illetve törvényes képviselője), az igénybevevővel egy háztartásban élő nagykorú hozzátartozó és kiskorú személyekkel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

Az érintettek adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatás megismerését biztosítja a papír alapú/elektronikus hozzáférés biztosításával, illetve az Adatkezelő szükség esetén az Adatkezelési Tájékoztatás értelmezésében, elmagyarázásában segítséget nyújt.

2018. október. 1.

KÖZBESZERZÉSI TERV

 

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi Közbeszerzési terve

Letöltés:

 2019. évi közbeszerzési terv.pdf

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Közbeszerzési terve

Letöltés:

 2018. évi közbeszerzési terv.pdf

 

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Közbeszerzési terve

Letöltés:

 2017. évi közbeszerzési terv.pdf

 

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi Közbeszerzési terve

Letöltés:

 Közbeszerzési terv 2016.pdf

 

 

JAVADALMAZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. - javadalmazással összefüggő adatok

Letöltés:

 Javadalmazással összefüggő adatok.pdf